พันธกิจ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมีพันธกิจในการดำเนินงานดังต่อไปนี้
1) ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศและชี้นำสังคม
2) ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้มีความสามารถในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีพลังงาน
3) กำหนดบทบาทในการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยนโยบายและทิศทางดังกล่าวข้างต้น คณะผู้บริหารของศูนย์วิจัยฯ จะต้องปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัย และการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ อย่างน้อยทุก 5 ปี
4) สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาและทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5) ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางด้านพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีพลังงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6) ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการทางด้านพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีพลังงานและที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานในภาครัฐและเอกชน

bg02

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *