Monthly Archives: ธันวาคม 2016

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก *ใคร่ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด* [ | | | | ]

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์  ** สอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พร้อมยื่นเอกสารตัวจริง) -รายละเอียดตามหนังสือประกาศข้างต้น- [ | | | | ]

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

แบบฟอร์มสมัครงาน [ | | | | ]

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment