Monthly Archives: มีนาคม 2016

ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (แม่ข่ายงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น)

1ประกาศ ม.ขอนแก่น 2แนวทางและหลักเกณฑ์-RD 59 AE 3แนวทางและหลักเกณฑ์-RD 59 EE 4แบบฟอร์ม สนพ 2559 – สรุปผู้บริหาร        4แบบฟอร์ม สนพ 2559 -สรุปผู้บริหาร 5แบบฟอร์ม สนพ 2559 – แบบคำขอ           5แบบฟอร์ม สนพ 2559 – แบบคำขอ 6แบบฟอร์ม สนพ 2559 – ข้อเสนอโครงการ      … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment