Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก *ใคร่ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด* Average Rating: 4.4 out of 5 based on 247 user reviews. [ | | | | ]

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์  ** สอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พร้อมยื่นเอกสารตัวจริง) -รายละเอียดตามหนังสือประกาศข้างต้น- Average Rating: 4.4 out of 5 based on 239 user reviews. [ | | | | ]

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

แบบฟอร์มสมัครงาน Average Rating: 4.8 out of 5 based on 236 user reviews. [ | | | | ]

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

Average Rating: 4.4 out of 5 based on 250 user reviews. [ | | | | ]

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

เอกสารสำหรับการขอรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการวิจัย — >  1ประกาศการให้ทุนวิจัย 2-2559     — >  3แบบเสนอโครงการ 2559 เอกสารสำหรับการขอรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษา –>  1 ประกาศการให้ทุนการศึกษา 2-2559     –>  3 แบบสมัครขอรับทุนโท-เอก 59 ** เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 Average Rating: 4.4 out of 5 based on 254 user reviews. [ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

—— > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์  ** สอบสัมภาษณ์ ในวันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พร้อมยื่นเอกสารตัวจริง) -รายละเอียดตามหนังสือประกาศข้างต้น- Average Rating: 4.9 out of 5 based on 154 user reviews. [ | | | | ]

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

———->>  แบบฟอร์มสมัครงาน 2559 ส่งเอกสารมาที่ e-mail: aerd.kku2552@gmail.com ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2559 (ก่อนเวลา 12.00 น.) * รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์จะประกาศให้ทราบทาง website: aerd.kku.ac.th และทาง e-mail ของผู้ยื่นใบสมัคร ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 16.30 น. ** สอบสัมภาษณ์ ในวันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2559  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พร้อมยื่นเอกสารตัวจริง)       Average … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

1ประกาศ ม.ขอนแก่น 2แนวทางและหลักเกณฑ์-RD 59 AE 3แนวทางและหลักเกณฑ์-RD 59 EE 4แบบฟอร์ม สนพ 2559 – สรุปผู้บริหาร        4แบบฟอร์ม สนพ 2559 -สรุปผู้บริหาร 5แบบฟอร์ม สนพ 2559 – แบบคำขอ           5แบบฟอร์ม สนพ 2559 – แบบคำขอ 6แบบฟอร์ม สนพ 2559 – ข้อเสนอโครงการ      … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 1ประกาศการให้ทุนวิจัย 2-2559 แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประจำปีงบประมาณ 2559 3แบบเสนอโครงการ 2559 3แบบเสนอโครงการ 2559 ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 1 ประกาศการให้ทุนการศึกษา 1-2559 แบบขอสมัครรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 3 แบบสมัครขอรับทุนโท-เอก 59 3 แบบสมัครขอรับทุนโท-เอก 59   Average Rating: 4.9 out of 5 based on 157 user reviews. … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประกาศทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 (รอบ 2-เพิ่มเติม)     ดาวน์โหลดที่นี้ ประกาศการให้ทุนวิจัย ปี 2558 รอบ2 เพิ่มเติม   Average Rating: 4.8 out of 5 based on 284 user reviews. [ | | | | ]

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment