Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน (แม่ข่ายงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

—-> > ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 21-6-59 *ใคร่ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด* [ | | | | ]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (แม่ข่ายงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น)

1ประกาศ ม.ขอนแก่น 2แนวทางและหลักเกณฑ์-RD 59 AE 3แนวทางและหลักเกณฑ์-RD 59 EE 4แบบฟอร์ม สนพ 2559 – สรุปผู้บริหาร        4แบบฟอร์ม สนพ 2559 -สรุปผู้บริหาร 5แบบฟอร์ม สนพ 2559 – แบบคำขอ           5แบบฟอร์ม สนพ 2559 – แบบคำขอ 6แบบฟอร์ม สนพ 2559 – ข้อเสนอโครงการ      … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ผลการคัดเลือกทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

ประกาศการให้ทุนการศึกษา_2558 [ | | | | ]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment