คลังเก็บผู้เขียน: Admin

ประชาสัมพันธ์โครงการ SETA2018

Brochure – SETA 2018

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก *ใคร่ขอใ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์  ** สอบ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

แบบฟอร์มสมัครงาน

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

ประชาสัมพันธ์โครงการ SETA2017

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการวิจัย และ ทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบ2)

เอกสารสำหรับการขอรับสมัครทุนสนับสนุนโครง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน (แม่ข่ายงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

—-> > ประกาศรายชื่อผู้ผ่านกา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน (แม่ข่ายงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

—— > ประกาศรายชื่อผู้มีสิ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน (แม่ข่ายงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

———->>  แบบฟอร์ม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (แม่ข่ายงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น)

1ประกาศ ม.ขอนแก่น 2แนวทางและหลักเกณฑ์-RD … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น