ไม่มีหมวดหมู่

ครงการการผลิตเชื้อเพลิงเม็ดจากฟิลเตอร์เค้ก (filter cake pellet) สำหรับหม้อไอน้ำ เพื่อเปลี่ยนจากของเสียเป็นพลังงาน