ประชาสัมพันธ์โครงการ SETA2018

Brochure – SETA 2018

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

*ใคร่ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด*

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

 ** สอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 13.00 น.
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พร้อมยื่นเอกสารตัวจริง)
-รายละเอียดตามหนังสือประกาศข้างต้น-

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

แบบฟอร์มสมัครงาน

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

ประชาสัมพันธ์โครงการ SETA2017

Banner-THAI-985x380-px

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการวิจัย และ ทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบ2)

ภาพนิ่ง1

เอกสารสำหรับการขอรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการวิจัย
— >  1ประกาศการให้ทุนวิจัย 2-2559     — >  3แบบเสนอโครงการ 2559

เอกสารสำหรับการขอรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษา
–>  1 ประกาศการให้ทุนการศึกษา 2-2559     –>  3 แบบสมัครขอรับทุนโท-เอก 59

** เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน (แม่ข่ายงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

—-> > ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 21-6-59

*ใคร่ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด*

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน (แม่ข่ายงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

—— > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

 ** สอบสัมภาษณ์ ในวันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2559
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พร้อมยื่นเอกสารตัวจริง)
-รายละเอียดตามหนังสือประกาศข้างต้น-

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน (แม่ข่ายงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ประกาศ

———->>  แบบฟอร์มสมัครงาน 2559

ส่งเอกสารมาที่ e-mail: aerd.kku2552@gmail.com
ได้ตั้งแต่บัดนี้ 
ถึงวันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2559 (ก่อนเวลา 12.00 น.)

* รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์จะประกาศให้ทราบทาง
website: aerd.kku.ac.th และทาง e-mail ของผู้ยื่นใบสมัคร
ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 16.30 น.

** สอบสัมภาษณ์ ในวันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2559 
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พร้อมยื่นเอกสารตัวจริง)

 

 

 

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (แม่ข่ายงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ภาพนิ่ง1

1ประกาศ ม.ขอนแก่น
2แนวทางและหลักเกณฑ์-RD 59 AE
3แนวทางและหลักเกณฑ์-RD 59 EE
4แบบฟอร์ม สนพ 2559 – สรุปผู้บริหาร        4แบบฟอร์ม สนพ 2559 -สรุปผู้บริหาร
5แบบฟอร์ม สนพ 2559 – แบบคำขอ           5แบบฟอร์ม สนพ 2559 – แบบคำขอ
6แบบฟอร์ม สนพ 2559 – ข้อเสนอโครงการ        6แบบฟอร์ม สนพ 2559 – ข้อเสนอโครงการ

**หมดเขตส่งข้อเสนอโครงการ 23 มีนาคม 2559**

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น